• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Konkurs

 • -

Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU
NA EMBLEMAT GRUPY III – Jabłuszka

Organizator konkursu plastycznego: nauczyciele gr.III – Monika Śmiałkowska i Magdalena Jabłońska

Cele Konkursu:

 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
 • inspirowanie zainteresowań plastycznych
 • wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania, kompozycji, indywidualnego podejścia do tematu,
 • czerpanie radości z procesu tworzenia,
 • aktywizowanie dzieci i ich rodziców we wspólną zabawę ze sztuką,
 • rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności

 Uczestnicy konkursu: konkurs skierowany jest do dzieci z gr.III – Jabłuszka

Przedmiot Konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, plastyczno-technicznej przedstawiającej znak rozpoznawczy grupy: Jabłuszka.

Pozostałe ustalenia:

 1. Technika wykonania pracy oraz jego rodzaj ograniczony tylko wyobraźnią, możliwością wykonania wspólnie z dzieckiem oraz możliwościami finansowymi
 2. Format pracy: dowolny
 3. Jeden uczestnik może złożyć do konkursu tylko jedną pracę.

Kryterium oceny:

 1. Zgodność z tematem
 2. Walory artystyczne i estetyczne.
 3. Pomysłowość.
 4. Wkład pracy dziecka w wykonaną pracę

 Postanowienia końcowe:

 1. Termin składania prac do 08.10.2018r. (poniedziałek)
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród po uroczystości pasowania.