• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole
 • -

Treści programowe realizowane w październiku w gr. IX

TYDZIEŃ I Idzie jesień… przez ogród i sad

 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań
 • Tworzenie prostych melodii
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych

TYDZIEŃ II Idzie jesień… do zwierząt

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Uściślenie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt
 • Ćwiczenie umiejętności odtwarzania prostych przebiegów rytmicznych
 • Rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • Poznanie właściwości wybranych produktów

TYDZIEŃ III Co z czego otrzymujemy

 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej
 • Poznanie właściwości szkła, cukru i mleka
 • Poznanie etapów produkcji chleba
 • Poznanie zastosowania węgla i wełny
 • Zapoznanie z figura geometryczna – prostokątem

TYDZIEŃ IV Idzie jesień… z deszczem

 • Utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup samogłosek
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników
 • Rozumienie pojęcia stałości liczby
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej