• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Zabawa dziecka w Żłobku jako najlepsza forma wychowania.

  • -

Zabawa dziecka w Żłobku jako najlepsza forma wychowania.

 

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie”.  

                                                                                                                                            Paulo Coelho

                                                                                                           

Podczas zabawy dziecko rozwija wszechstronnie swoje możliwości, nabywa wiadomości, przygotowuje się do pracy, odzyskuje siły. Zabawa jest dla dziecka pracą, stwarza warunki pobudzające myślenie dziecka, jego twórczość i jest dla niego źródłem wielu przeżyć i radości.

A.H,A.K,E.U.