• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Grupa V „Śliweczki”

  • -

Grupa V „Śliweczki”

Grupa „Śliweczki” to grupa dzieci czteroletnich, dwanaście dziewczynek i dwunastu chłopców. Większość dzieci z grupy uczęszcza do przedszkola drugi rok. Praca wychowawczo -dydaktyczna obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego „Olek i Ada” wydawnictwa „Mac” Edukacja. Dzieci są samodzielne i dobrze sobie radzą z obowiązkami przedszkolaka. Każdego dnia chętnie uczestniczą w zajęciach i zabawach z różnych obszarów edukacyjnych. Współpraca z rodzicami dzieci z grupy śliweczek przebiega prawidłowo.