• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Grupa X „Boróweczki”

  • -

Grupa X „Boróweczki”

Do grupy Boróweczek w roku szkolnym 2018/2019 chodzi 25 dzieci – 13 dziewczynek i 12 chłopców. Nauczycielami w grupie są: mgr Beata Figurska i mgr Agnieszka Rejter, pomocą nauczycielom i dzieciom służy pani Marzena. Dzieci spędzają aktywnie czas w przedszkolu, lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, bawić się wspólnie z kolegami. W tym roku szkolnym szczególną uwagę poświęcamy na doskonalenie samodzielności w zakresie organizowania sobie pracy – wprowadzany elementy pracy wg planu daltońskiego. Dzieci bardzo chętnie pełnią rolę dyżurnych, pracują w swoim tempie w oparciu o instrukcje.
W czasie zajęć doskonalimy liczenie, poznajemy pierwsze litery, uczymy się żyć w zgodzie z kolegami i rozwiązywać problemy bez używania przemocy.