• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe listopad – Gruszeczki

  • -

Treści programowe listopad – Gruszeczki

Treści programowe realizowane w listopadzie.

Tydzień 1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy
• Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.
• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.
• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.

Tydzień 2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.
• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki,
• Bogacenie czynnego słownika dzieci.

Tydzień 3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga
• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.
• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
• Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

Tydzień 4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy
• Doskonalenie znajomości kolorów i barw.
• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.