• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe listopad – Truskawki

  • -

Treści programowe listopad – Truskawki

1. Rodzina- największy skarb
– Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
– Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego
– zapoznanie i przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych
– Zapamiętywanie piosenek, rymowanek, wierszy
– Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez znajdowanie taki samych obrazków, zabawek
– Utrwalenie nazw części ciała i wskazywanie wymienionych części ciała.

2. Mój dom
– Obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska
– Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych w domu
– Zna i umie nazwać części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych
– Posługiwanie się liczebnikami w aspekcie porządkowym i kardynalnym
– Zapoznanie z urządzeniami gospodarstwa domowego
-Rozwijanie logicznego myślenia

3. Moje prawa i obowiązki
– Nauka przestrzegania umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
– Nauka przestrzegania istniejących zasad społecznych
– Uczestniczenie we wspólnych zabawach grupowych
– Porównywanie, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jakość (barwa, wielkość)
– Dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne
-Przeliczanie na konkretach
-Rozbudzenie zmysłu dotyku
-Rozwijanie wrażliwości muzycznej

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
– Dbanie o higienę rąk, ciała i otoczenia
– Przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
– Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej
– Próby zapamiętywania tekstu i melodii
-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
– Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu
-Rozwijanie słuchu