• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl zlobek@kolbaskowo.pl
  • 915065800 (Przedszkole) 605442440 (Żłobek)

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

  • -

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

W przypadku nieobecności dziecka rodzic/prawny opiekun zobowiązują się do zgłaszania tego faktu do godz 7:30 w dniu nieobecności

pod numerem telefonu 605-442-440 

lub e-mail zlobek@kolbaskowo.pl