• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

  • -

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

W przypadku nieobecności dziecka rodzic/prawny opiekun zobowiązują się do zgłaszania tego faktu pod numerem telefonu 91 50 65 800 lub e-mail intendent@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl najpóźniej do godz. 7:30 w dniu nieobecności.