• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe grudzień – Jabłuszka

 • -

Treści programowe grudzień – Jabłuszka

Treści programowe – grudzień

Temat tygodnia I. „Grudniowe życzenia”

 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.

 • Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia

 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej

 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

 • Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.

 • Porządkowanie obiektów

 • Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowymi.

Temat tygodnia II. „Święta za pasem”

 • Wykonanie ozdób choinkowych

 • Kształtowanie poczucia estetyki.

 • Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki.

 • Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.

 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia

 • Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.

 • Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.

Temat tygodnia III Świąteczne tradycje”

 • Poznawanie zwyczajów świątecznych

 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.

 • Eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi

 • Doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.

 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.

 • Nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem tyle samo.

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.

 • Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.