• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe styczeń – Śliweczki

  • -

Treści programowe styczeń – Śliweczki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń

Tydzień 1: Mijają dni, miesiące, lata

• zachęcanie do składania życzeń
• rozwijanie koncentracji uwagi
• rozwijanie mowy
• dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej
• rozwijanie pamięci muzycznej
• rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku
• dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
• rozwijanie empatii
• kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku
• rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
• rozwijanie wrażliwości muzycznej

Tydzień 2 Zima zwierzęta

• wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
• wzbogacanie słownictwa
• rozwijanie intuicji geometrycznej
• rozwijanie umiejętności przeliczania
• rozwijanie postaw proekologicznych
• uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą)
• poznawanie wyglądu wybranych ptaków
• rozwijanie motoryki małej
• rozwijanie kompetencji językowych
• zachęcanie do dokarmiania zwierząt
• poszerzanie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą

Tydzień 3 Babcia i dziadek

• rozwijanie mowy
• rozwijanie koncentracji uwagi
• rozwijanie pamięci
• rozwijanie więzi z rodziną.
• rozwijanie słuchu muzycznego
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• rozwijanie pamięci słuchowej
• rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 (5), z zastosowaniem liczebników głównych
• rozwijanie percepcji słuchowej
• kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych
• kształtowanie postawy szacunku do osób starszych
• rozwijanie sprawności manualnej
• zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego
• wzmacnianie poczucia własnej wartości
• wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków

Tydzień 4 Projekt Teatr

• rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych,
• rozwijanie sprawności językowej.
• poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru
• rozwijanie umiejętności działania w grupie
• poszerzanie wiedzy dotyczącej osób pracujących w teatrze
• rozwijanie aktywności twórczej
• rozwijanie słuchu muzycznego
• poznawanie roli, jaką odgrywa muzyka w przedstawieniu teatralnym
• rozwijanie zdolności aktorskich
• nabywanie pewności siebie
• wzbogacenie słownictwa czynnego dotyczącego teatru