• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe styczeń – Poziomki

  • -

Treści programowe styczeń – Poziomki

Zamierzenia Styczeń 2019 Grupa Poziomki

,,Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą”

-Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy zapoznanie dzieci z ich nazwami.

-Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych

 

,,Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze”.

-Zaspokajanie dziecięcej aktywności twórczej

-Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

 

,,Kocham Babcię, kocham Dziadka, bycie z nimi to jest gratka”

-Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach

-Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu do najbliższych

 

,,Co marzenia to marzenia, wnet się życie nasze zmienia”.

-Wyrażanie własnych myśli i życzeń

-Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych