• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe luty – Jabłuszka

  • -

Treści programowe luty – Jabłuszka

Temat tygodnia 1: „ Baśnie, bajki, legendy”

Rozwijanie zainteresowania książką.

Wspólne tworzenie bajki.

Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról.

Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.

Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal w przedszkolu.

Temat tygodnia 2: „Bale, Bale w karnawale”

Rozumienie pojęcia karnawał; kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy.

Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.

Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.

Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.

Poznanie i wykonanie ozdób karnawałowych; ozdabianie sali.

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw.

Temat tygodnia 3: Wynalazki

Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.

Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.

Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.

Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.

Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.

Temat tygodnia 4: W dawnych czasach

Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.

Rysowanie węglem.

Poznawanie i określanie właściwości soli.

Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.

Uczestniczenie w zabawie badawczej – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, prowadzenie obserwacji.