• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe luty – Śliweczki

 • -

Treści programowe luty – Śliweczki

Tydzień 1

Baśnie, bajki, bajeczki”

 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na „niby”
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek
 • porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści , wskazywanie różnic
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów
 • mierzenie długości, szerokości, wysokości, stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki

Tydzień 2

Muzyka wokół nas”.

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej
 • rozpoznawanie różnych odgłosów , dźwięków, dochodzących z bliskiego otoczenia
 • odtwarzanie proponowanego rytmu
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach

Tydzień 3

Nie jesteśmy sami w kosmosie”.

 • – poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • – oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • – poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia np: lupy,lornetki, mikroskop
 • – uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • – rozwiązywanie prostych zagadek
 • – odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • – liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku, dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

Tydzień 4

Projekt budowle”.

 • – oglądanie zdjęć, albumów , filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie roli myśli technicznej np.: budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego
 • – uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 • – poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, nazywanie narzędzi,przyborów potrzebnych im do pracy
 • – gromadzenie informacji na temat osób pracujących w różnych zawodach
 • – określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym
 • – obserwowanie poznawanie najbliższego otoczenia,
 • – dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • – układanie dowolnych kompozycji z klocków figur geometrycznych
 • – uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa i w ćwiczeniach gimnastycznych