• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Jeżynki

  • -

Treści programowe marzec – Jeżynki

Tydzień I : ,,Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat’’

-Utrwalenie pojęcia ,,para”
-Uświadomienie pojęcia pokrewieństwa
i właściwe nazywanie członków rodziny
-Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym
-Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy

 

Tydzień II: ,,Wiosna zaraz tu przybędzie ,kolorowo będzie wszędzie”

-Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin
-Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wczesna wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku
 -Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych , bogacenie słownictwa

 

Tydzień III: ,, Słychać śpiew wśród drzew i chmur –to artystów ptasich chór”

-Zachęcanie do obserwacji świata przyrody ,dostrzeganie bieżących zmian
-Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych
-Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych
 

Tydzień IV: ,, Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem”

-Dostrzeganie zmian we własnej osobie
-Nabywanie coraz dojrzalszych cech kompetencji społecznej
-Doskonalenie budowania wypowiedzi na konkretny temat