• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Brzoskwinki

  • -

Treści programowe marzec – Brzoskwinki

Treści programowe marzec – Brzoskwinki

TYDZIEŃ 1: „Zwierzęta z dżungli i sawanny”

– wzbogacenie wiadomości na temat życia krokodyli,
– rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk, 
– rozwijanie słuchu muzycznego,
– rozwijanie zainteresowania przyrodą,
– rozwijanie prawidłowej artykulacji głoski s,  

TYDZIEŃ 2: „ Zwierzęta naszych pól i lasów”

– wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt,
– rozwój koncentracji uwagi,
– rozwój słuchu,
– poszerzenie wiedzy na temat wiewiórki,
– rozwój sprawności fizycznej,
– rozwijanie spostrzegawczości,

 

TYDZIEŃ 3: „ MARCOWA POGODA”

– wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych,
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
– pobudzanie ciekawości badawczej,
– rozwijanie poczucia rytmu,
– nauka prawidłowej wymowy głoski k

 

TYDZIEŃ 4: „ WIOSENNE PRZEBUDZENIE”

– rozwijanie sprawności manualnej, 
– rozwijanie poczucia rytmu,
– rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania,
– nauka prawidłowej artykulacji głoski m
– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
– rozwijanie zainteresowania wiosenna przyrodą