• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Jabłuszka

  • -

Treści programowe marzec – Jabłuszka

Treści programowe marzec – Jabłuszka

 

Temat tygodnia: Wielki garnek pogody

– zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.
– posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
– poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.
– rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
– uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.
– dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia
– poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
– urwalenie pojęć: unosić się i opadać.
– rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.
– rozumienie znaczenia symboli graficznych
– posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
– posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne.
– nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło – zimno”.
– kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc.

 

Temat tygodnia: Porządki w ogrodzie

– obserwacje przyrodnicze w ogrodzie
– rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
– zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.
– rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni.
– poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
– przeliczanie w granicach możliwości dzieci.
– wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogródku przedszkolnym, grabienie, przekopywanie grządek, sianie.
– wyjaśnienie pojęcia: sianie.
– praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne czynności w ogrodzie.
– poznanie różnych roślin cebulkowych.
– zakładanie zielonego ogródka na parapecie – poznanie etapów sadzenia cebuli.
– dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem.
– prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
– kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.

 

Temat tygodnia: Witaj wiosno

– dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny
– rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny;
– rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki;
– doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
– rozpoznawanie i podawanie nazw emocji;
– dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
– zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów
– wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny;
– wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami;
– rozwijanie ekspresji plastycznej;
– malowanie dużych powierzchni;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo
– wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie;
– wyjaśnienie znaczenia spożywania szczypiorku dla zachowania dobrego zdrowia;
– rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu

 

Temat tygodnia: Zwierzęta na wiejskim podwórku

– zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych
– rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek
– rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka
– kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów
– zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik
– stymulowanie rozwoju mowy;
– ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa
– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich
– rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak;
– kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych;
– rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
– doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi;
– poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt; łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków