• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe kwiecień – Jabłuszka

  • -

Treści programowe kwiecień – Jabłuszka

 

Tydzień I: Tajemnice książek

– nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie
– przypomnienie zasad obchodzenia się z książkami,
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
– przypomnienie zasad korzystania z biblioteki publicznej
– kształtowanie u dziecka śmiałości i odwagi poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek
– ukazanie różnorodności tematycznej książek
– rozwijanie zainteresowania książkami
– doskonalenie umiejętności liczenia
– zapoznanie z pracą bibliotekarza i sprzedawcy w księgarni
– poznanie określeń: okładka, strona, kartka, biblioteka, księgarnia

 

Tydzień II: Praca rolnika

– poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi
– wiązanie opisu słownego z obrazkiem
– opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu
– porównywanie liczebności zbiorów
– rozwijanie motoryki małej
– zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów
– wzmacnianie mięśni grzbietu
– poznanie pracy pszczelarza – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi

 

Tydzień III: Wielkanoc

– wzmacnianie więzi rodzinnych
– zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
– poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą
– poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka
– łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek
– kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę
– posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych
– ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach
– liczenie w dostępnym zakresie
– kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole

 

 Tydzień IV: Dbamy o naszą planetę

– rozwijanie motoryki małej
– klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech
– wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę
– wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
– wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody
– rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
– tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie
– rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń