• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe kwiecień – Śliweczki

 • -

Treści programowe kwiecień – Śliweczki

Tydzień 1    Temat tygodnia: „Wiosenne powroty”

 • wzbogacanie wiedzy o ptakach
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • wzbudzania zainteresowania muzyka poważną
 • usprawnianie umiejętności liczenia
 • prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski „f”
 • poszerzanie mowy czynnej
 • rozwijanie umiejętności matematycznych

 

Tydzień 2   Temat tygodnia:  „Wielkanoc”

 • wzbogacenie wiadomości na temat Wielkanocy
 • poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • poznawanie figury geometrycznej koła
 • wzbudzanie zainteresowania folklorem
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • prawidłowa artykulacja głoski „k” i „h”
 • rozwijanie współpracy w parach

 

Tydzień 3   Temat tygodnia:  „Wiosna na wsi” 

 • wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi
 • rozwijanie wiedzy dotyczącej zwierząt wiejskich
 • poznawanie zwierząt z gospodarstwa wiejskiego
 • rozwijanie sprawności rąk
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie możliwości językowych dzieci
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów
 • poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „g”
 • poznawanie zwierząt młodych z podwórka wiejskiego

 

Tydzień 4  Temat tygodnia: „Dbamy o przyrodę”

 • wzbogacanie wiedzy na temat ochrony roślin
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • wyrabianie nawyku segregowania śmieci
 • rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk
 • kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody
 • rozwijanie wiedzy dotyczącej dbania o las
 • zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie zmysłu węchu
 • poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „ś”
 • rozwijanie świadomości ekologicznej
 • poszerzanie wiedzy na temat kwiatów