• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Warsztaty pierwszej pomocy z Misiem Edziem

  • -

Warsztaty pierwszej pomocy z Misiem Edziem

W poniedziałek, 6 maja, Jabłuszka uczestniczyły w warsztatach z Misiem Edziem. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze. Podczas zabawy muzyczno-ruchowej Jabłuszka utrwaliły numer pogotowia ratunkowego. Dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w domu lub przedszkolu. Nauczyły się opatrywać lekkie urazy oraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Poznały bezpieczną dla poszkodowanego pozycję i trenowały na misiu prawidłowe ułożenie. Ćwiczyły też masaż serca i sztuczne oddychanie na specjalistycznym fantomie LED.

Była to doskonała forma połączenia nauki z zabawą, poprzez którą, przedszkolaki zdobyły cenną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Emocje były naprawdę ogromne, a dzieci na pewno na długo zapamiętają misia Edzia.

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie warsztatów.

M.Ś.