• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe październik – Malinki

 • -

Treści programowe październik – Malinki

 

 1. Jesień w ogrodzie
 • Zapoznanie z warzywami uprawianymi w Polsce
 • Rozpoznawanie roślin po ich charakterystycznych częściach
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Kształcenie słuchu fonematycznego
 • Wyróżnianie głoski „a” w nagłosie

 

 1. Co zwierzęta robią jesienią?
 • Rozwijanie mowy i myślenia z kształtowaniem pojęć matematycznych
 • Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
 • Rozpoznawanie zwierząt z otoczenia ( park, ogród, las)
 • Budzenie zamiłowania do ruchu przy muzyce
 • Zapoznanie dzieci z budową wiewiórki, jej przysmaki

 

 1. Co ptaki robią jesienią?
 • Rozpoznawanie i nazywanie gatunków ptaków
 • Rozbudzenie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym
 • Zapoznanie z budową ptaka
 • Rozwijanie myślenia matematycznego
 • Utrwalenie znanych piosenek, śpiew cichy, umiarkowany i głośny

 

 1. Wiem, co jem i dlatego jestem zdrowy?
 • Doskonalenie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowej
 • Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba
 • Uwrażliwienie dzieci na trud pracy ludzi (rolnik, młynarz, piekarz)
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Utrwalenie nazw i brzmienia instrumentów perkusyjnych
 • Zapoznanie z literą „i”
 • Zapoznanie z pojęciem: piramida zdrowia

 

 1. Jak przekazujemy informacje
 • Doskonalenie form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuje
 • Rozwijanie umiejętności konstruowania swobodnych wypowiedzi
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
 • Zapoznanie dzieci z instytucją poczty
 • Utrwalenie tekstów i melodii piosenek
 • Zapoznanie z różnymi formami przekazu informacji
 • Utrwalenie swojego adresu zamieszkania
 • Utrwalenie figur geometrycznych: kwadratu, prostokąta, trójkąta
 • Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami kopert i znaczków