• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe listopad – Malinki

 • -

Treści programowe listopad – Malinki

Temat tygodnia:

 1. Kapie, kropi, mży…
 • zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią (deszcz, wiatr, mgła)
 • wzbogacenie biernego i czynnego słownika dzieci
 • kształcenie poczucia rytmu i umiejętności gry na instrumencie wykonanym przez siebie
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • rozwijanie spostrzegawczości orientacji w przestrzeni

 

 1. Dbamy o zdrowie
 • kształcenie pozytywnej motywacji do zajęć ruchowych poprzez rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań w tej dziedzinie
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • rozróżnianie rożnych elementów muzycznych, tempo, dynamika
 • kształtowanie zamiłowania do czystości, nawyków higienicznych
 • kształtowanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych; klasyfikowania, uogólniania, odnajdywania związków przyczynowo – skutkowych

 

 1. Opiekujemy się zwierzętami
 • zapoznanie z rolą zwierząt domowych w życiu człowieka
 • zapoznanie dzieci z teatrem cieni i potrzebnymi rekwizytami, jako formą przedstawienia utworu literackiego
 • zapoznanie dzieci z pojęciem: rzeźba i rzeźbiarz
 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt wodnych i lądowych
 • kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

 

 1. Tutaj rosły paprocie
 • kształcenie umiejętności kojarzenia faktów i wyciągania z nich wniosków
 • zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej litery „e”
 • kształcenie umiejętności dokładnego pisania po śladzie
 • zapoznanie z niektórymi nazwami dinozaurów i pterozaurów
 • doskonalenie sprawności manualnych