• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe październik

 • -

Treści programowe październik

Krąg tematyczny: Pani Jesień i jej wspaniałe stroje

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabawy, podczas pracy przy stoliku, podczas posiłków)
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)
 • wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek
 • rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Krąg tematyczny: Co nam jesień w koszu niesie?

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas posiłków
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmiczności w serii elementów

Krąg tematyczny: Uczymy się dbać o swoje zdrowie

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

Krąg tematyczny: Niezwykły rytm przyrody

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej