• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe październik – Jabłuszka

  • -

Treści programowe październik – Jabłuszka

Tydzień I: Pani Jesień puka do drzwi
• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
• wdrażanie do respektowania norm społecznych
• wdrażanie do uważnego słuchania
• kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody
• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

Tydzień II: Prezenty od Pani Jesieni
• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
• rozwijanie umiejętności liczenia

Tydzień III: Jestem zdrowym przedszkolakiem
• doskonalenie umiejętności dbania o higienę
• wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
• uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych
• kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu
• rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
• doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy

Tydzień IV: Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?
• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
• odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
• dostrzeganie i nazywanie swoich emocji
• okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
• wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie