• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe październik – Jeżynki

 • -

Treści programowe październik – Jeżynki

Krąg tematyczny: Kolory Pani Jesieni:

 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie
 • kształtowanie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne
 • kształtowanie świadomości własnego ciała

 

Krąg tematyczny: Prezenty od Pani Jesieni:

 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych
 • kształtowanie umiejętności ustawiania się w rzędzie, w kole, parami
 • kształtowanie umiejętności porównywania i łączenia przedmiotów
 • kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie trzech

 

Krąg tematyczny: Apetyt na zdrowie:

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności rozmowy na bliskie dzieciom tematy
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • kształtowanie pamięci przez naukę rymowanek
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

 

Krąg tematyczny: Jesienna muzyka:

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia i ich rozpoznawanie
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia i zmian zachodzących w przyrodzie
 • wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa