• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe listopad – Gruszeczki

  • -

Treści programowe listopad – Gruszeczki

Tydzień I: Mój dom
• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
• kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
• wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom
• uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu
• budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny
• doskonalenie umiejętności liczenia

Tydzień II: Moje miasteczko
• inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
• usprawnianie percepcji wzrokowej
• kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji
• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
• wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem
• rozwijanie mowy i myślenia
• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

Tydzień III: Dawno, dawno temu
• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
• wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
• wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
• rozwijanie mowy i myślenia
• wdrażanie do uważnego słuchania
• rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

Tydzień IV: Bawimy się w króla i królową
• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
• rozwijanie umiejętności samoobsługowych
• rozwijanie motoryki dużej i małej
• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
• kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole
• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej