• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe listopad – Jabłuszka

  • -

Treści programowe listopad – Jabłuszka

Treści programowe Listopad – Jabłuszka

Tydzień I: „Mój dom”

rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych,

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć,

– kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami,

– kształtowanie postaw prospołecznych,

– budowanie tożsamości dzieci,

– doskonalenie umiejętności liczenia,

 

Tydzień II: „Moje miasteczko”

– rozwijanie sprawności fizycznej w toku zadań i ćwiczeń,

– inicjowanie zabaw konstrukcyjnych,

– usprawnianie percepcji wzrokowej,

– rozwój mowy i myślenia,

– rozwijanie orientacji

– dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np. kroków, stóp, łokci, klocków,

 

Tydzień III: „Dawno, dawno temu”

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych,

– rozwijanie dużej i małej motoryki,

– wdrażanie do współpracy z dziećmi w zabawie,

– wdrażanie do respektowania zasad,

– rozwijanie twórczej wyobraźni,

– wdrażanie do uważnego słuchania,

– rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,

 

Tydzień IV: „Bawimy się w króla i królową”

wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych,

– stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań,

– kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie,

– rozwijanie naturalnej kreatywności,

– budowanie czynnego i biernego słownika dziecka,

– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,