• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe listopad – Poziomki

  • -

Treści programowe listopad – Poziomki

Zamierzenia edukacyjne Listopad 2019 grupa Poziomki

Tydzień pierwszy ,,Mój dom”

-Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabawy

-Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych

-Doskonalenie umiejętności liczenia

 

Tydzień drugi ,,Moje miasteczko”

-Rozwijanie mowy i myślenia

-Rozwijanie orientacji przestrzennej

-Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

 

Tydzień trzeci: ,,Dawno, dawno temu..”

Rozwijanie dużej i małej motoryki

-Rozwijanie twórczej wyobraźni

-Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

 

Tydzień czwarty: ,,Bawimy się w króla i królową”

-Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

-Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

-Rozwijanie czynności samoobsługowych