• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Pierwsza pomoc z Misiem Edziem – Śliweczki

  • -

Pierwsza pomoc z Misiem Edziem – Śliweczki

Pierwsza pomoc z Misiem Edziem – Śliweczki

18 lutego Śliweczki uczestniczyły w warsztatach z Misiem Edziem. Podczas spotkania dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zabaw muzyczno-ruchowych przedszkolaki przypomniały sobie i utrwaliły numer pogotowia ratunkowego, dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w życiu codziennym. Nauczyły się opatrywać lekkie urazy, a także dowiedziały się jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Dzieci zostały zapoznane z pozycją bezpieczną dla poszkodowanego, a następnie mogły ćwiczyć na misiu prawidłowe ułożenie. Przedszkolaki dowiedziały się jak przeprowadzić prawidłowy masaż serca i sztuczne oddychanie, a następnie poprzez zabawę mogły przećwiczyć masaż i sztuczne oddychanie na fantomie. Warsztaty z Misiem Edziem odbyły się w bardzo miłej atmosferze i skupieniu, były doskonałą formą połączenia nauki i zabawy, poprzez którą, przedszkolaki zdobyły cenną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

Ania K.