• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe luty – Borówki

 • -

Treści programowe luty – Borówki

                      Treści programowe na luty                

1 Tydzień Odkrywamy świat muzyki

 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupie
 • nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków
 • poznanie różnych form tańca oraz różnych rodzajów muzyki
 • poznanie obrazu graficznego liczby 10
 • poznanie obrazu graficznego litery „R” i „r”

2 Tydzień Jak powstają obrazy i rzeźby

 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania , nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów i zdań
 • odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywania zagadek
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-10

3 Tydzień Idziemy do teatru

 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
 • wdrażanie do stosowania chwytu pisarskiego podczas rysowania , kreślenia i prób pisania
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych , stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowań światem liter
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie i ruch przy muzyce

4 Tydzień Jesteśmy artystami

 • kształtowanie poczucia własnej wartości, określanie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań
 • budzenie zainteresowań czytelnictwem
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów
 • określanie kierunków i ustalania położenia przedmiotów
 • przeliczanie elementów zbiorów ( z prawej do lewej i z lewej do prawej)