• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe luty – Jeżynki

 • -

Treści programowe luty – Jeżynki

Treści programowe luty Jeżynki

  Muzyczne opowieści

 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
 • rozwijanie motoryki małej podczas zadań graficznych, manualnych i plastycznych
 • stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • dostrzeganie wartości estetycznych w obcowaniu z muzyką
 • wzmacnianie więzi w grupie przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych)
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dźwięków wysokich i niskich, cichych i głośnych
 • zapoznanie z wyglądem i grą na wybranych instrumentach
 • kształtowanie umiejętności budowania prostej wypowiedzi

 W świecie kształtów i kolorów

 • wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • zachęcenie dzieci do okazywania uczuć innym osobom (koleżankom, kolegom, rodzicom i bliskim)
 • kształtowanie wiary we własne możliwości i odwagi w uczestniczeniu w zabawach grupowych
 • rozwijanie umiejętności nazywania kolorów
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie

Bawimy się w teatr

 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • rozwijanie motoryki małej
 • usprawnianie aparatu mowy
 • stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • kształtowanie odporności emocjonalnej przed występami przed dużą grupą
 • zapoznanie z wybranymi formami teatralnymi
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • aktywizowanie dziecięcej wyobraźni przez odgrywanie ról

Jaki mam talent?

 • wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych
 • usprawnianie motoryki małej
 • rozwijanie precyzji ruchów
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych
 • kształtowanie wrażliwości na odczucia innych
 • budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • wdrażanie do pokonywania swojej nieśmiałości, występowania przed grupą rówieśniczą, mówienia o sobie
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach
 • kształtowanie współpracy z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych
 • rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę i recytację krótkich rymowanek
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie
 • bogacenie słownictwa dzieci
 • doskonalenie umiejętności wokalnych