• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe luty – Poziomki

  • -

Treści programowe luty – Poziomki

Tydzień I ,,Hej, ha co tu gra?’’

-Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym,

emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

-Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

-Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci

poznawania innych kultur

Tydzień II ,,Malujemy Świat”

-Rozwijanie precyzji szybkości ruchów

-Kształtowanie czynności samoobsługowych

-Wdrażanie do współdziałania w parach

Tydzień III ,,Zaproszenie do teatru”

-wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

-rozwijanie kreatywności

-budowanie czynnego i biernego słownictwa

Tydzień IV ,,Dzieci wspaniali artyści”

-Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

-Rozwijanie precyzji szybkości ruchów

-Rozwijanie kreatywności