• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe luty – Śliweczki

 • -

Treści programowe luty – Śliweczki

Treści programowe realizowane w lutym

Tydzień I: Hej, ha, co to gra?

 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką
 • kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego muzykowania
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)
 • poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka

Tydzień II: Malujemy świat

 • rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po zajęciach
 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji
 • wdrażanie do współdziałania w parach, małych grupach i w zespole rówieśniczym
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspól­nego
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów)
 • poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat

Tydzień III: Zaproszenie do teatru

 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
 • rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
 • rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem
 • kształtowanie pojęć matematycznych
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych

Tydzień IV: Dzieci – wspaniali artyści

 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
 • rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • budowanie zainteresowania dziecka językiem ojczystym
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień