• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe luty – Truskawki

  • -

Treści programowe luty – Truskawki

Tydzień I Odkrywam świat muzyki
– wdrażanie do prawidłowego wykonywania ćwiczeń fizycznych,
– wdrażanie do przedstawiania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestów
– budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych
– nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków
– poznawanie obrazu graficznego liczby 10
– wdrażanie do czytania sylab i wyrazów
Tydzień II Jak powstają obrazy i rzeźby
– rozwijanie motoryki małej
– dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
– rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
– respektowanie norm społecznych
-rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów i zdań
– podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej
Tydzień III Idziemy do teatru
– inicjowanie zabaw konstrukcyjnych,
– wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim
– wyrażanie ekspresji twórczej
– rozwijanie sprawności motorycznych w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności
Tydzień IV Jesteśmy artystami
– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
– aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno ruchowych
– kształtowanie poczucia własnej wartości
– budzenie zainteresowania czytelnictwem
– określanie kierunków