• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Poziomki

  • -

Treści programowe marzec – Poziomki

Treści programowe Marzec  2020 – Grupa Poziomki
Tydzień I ,,Odkrywamy tajemnice Ziemi”
-Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka  oraz precyzji ruchów w toku zabawy
-Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
-Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur

Tydzień II ,,Zwierzęta i rośliny wokół nas”
-Doskonalenie wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany
-Kształtowanie czynności samoobsługowych
-Wdrażanie do współdziałania w parach

Tydzień III ,,Kosmiczne przygody”
-Rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
-Rozwijanie kreatywności
-Budowanie czynnego i biernego słownictwa

Tydzień IV ,,Mali ekolodzy”
Wzbogacenie czynnego i biernego słownika dziecka
Wdrażanie do wypowiadania się na dany temat
-Rozwijanie kreatywności