• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Brzoskwinki

 • -

Treści programowe marzec – Brzoskwinki

Treści programowe – Brzoskwinie Marzec 2020

Krąg tematyczny: Ziemia –nasza planeta

Obszar społeczny

 • respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie
 • wdrażanie do uważnego słuchania rówieśników oraz osób dorosłych

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym

Krąg tematyczny: Życie na naszej planecie

Obszar społeczny

 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin i ludzi w środowisku przyrodniczym

Krąg tematyczny: Kosmos – co to takiego?

Obszar społeczny

 • rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • przejawianie poczucia wartości jako osoby, nawiązywanie relacji rówieśniczych

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem

Krąg tematyczny: Duzi i mali obrońcy przyrody

Obszar społeczny

 • wdrażanie do uważnego słuchania dzieci i osób dorosłych
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunek do przyrody i dbanie o jej dobro

Obszar poznawczy

 • odczytywanie krótkich wyrazów z poznanych liter, rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy
 • układanie rytmów z przedmiotów, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych