• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Propozycje zabaw dla Boróweczek – 20.03.2020r

  • -

Propozycje zabaw dla Boróweczek – 20.03.2020r

„Poznajemy gwiazdy i planety”

Propozycja zadań :

  1. Co to jest wszechświat ?

Gdzie mieszkamy? Jak nazywa  się miejscowość, kraj i kontynent na którym mieszkamy? W jakim miejscu znajduje się nasza planeta na której mieszkamy? (Proszę pokazać dziecku  Układ Słoneczny i wyjaśnić krążenie planet  wokół Słońca)

  1. Proszę wykonać z dzieckiem na kartce Układ Słoneczny.

Do wykonania zadania proponuję wykorzystanie wycinanek. Można również wyciąć koła i pokolorować . Po wykonaniu pracy plastycznej  nazywamy  wszystkie planety. Dla chętnych. Proszę  wydrukować  nazwy planet i przykleić obok planet.       

  Propozycja zadań popołudniowych:

  • RODZIC CZYTA WIERSZ „KSIĘŻYC”

Srebrne pole, srebrna droga.

Nad polami wisi rogal.

Błyskał rogal nocną porą…. W koło czuwa gwiazdek sporo.

Jasny dzień, gdy ze snu wstanie zje rogalik na śniadanie.

(Pytania do wiersza: Co wisiało nad polami? Jakiego koloru były pola i droga? Kiedy błyskał rogal? Kto czuwa wokół księżyca?

Rodzic zachęca dziecko do nauki wiersza poprzez powtarzanie utworu, różnie to intonując.)

  • „WSZECHŚWIAT KOJARZY MI SIĘ Z…”

Zabawa słowna podsumowująca dotychczasowe wiadomości np. ”układ słoneczny ma planet…, niebo można obserwować za pomocą….., na ziemi jest dzień i …, jesteśmy mieszkańcami planety…, dzień jest wtedy, gdy oświetla nas…., do obserwowania nieba, gwiazd i planet służy…., układ słoneczny ma planet…., w kosmos podróżuje się …..

  • ZABAWA BADAWCZA „NIEZWYKŁY BALONIK”

Do zadania potrzebny będzie balon z namalowanymi wzorami. Dziecko obserwuje balonik (nadmuchiwany przez rodzica) powiększające się na nim wzory to gwiazdy planety komety przypominające nasz wszechświat, który nieustannie się powiększa zadaniem dziecka jest   namalowanie na balonie własny wszechświat za pomocą pędzla i farb plakatowych  

  • „MOJA RAKIETA” – praca plastyczno-techniczna dowolna z wykorzystaniem dostępnych materiałów

                                                                 Serdecznie pozdrawiamy 😊