• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Propozycje zabaw dla Jabłuszek – 19.03.2020r

 • -

Propozycje zabaw dla Jabłuszek – 19.03.2020r

Propozycje zabaw dla Jabłuszek:

 1. Pierwsze oznaki wiosny – obserwacja przyrody, wykonanie pracy plastycznej pt. „Wiosna” dowolną techniką.
 2. Zabawa lingwistyczna „Wiosna” – dzieci podają skojarzenia, kończąc zdanie „Wiosna jest …”, „Wiosną …”.
 3. Zabawa plastyczno-techniczna „Kwiaty na powitanie Wiosny” – wspólne z rodzicem przygotowanie kwiatu na patyczku.
 4. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Maszeruje wiosna”  – https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY
 5. Zabawa dydaktyczna „Pierwsze oznaki wiosny” – karta pracy, dzieci wspólnie z  rodzicem nazywają oznaki wiosny przedstawione na ilustracji, a  następnie wykonują zadanie zgodnie z poleceniem.
 6. Kącik czytelniczy – opowiadanie „Kolory tęczy” A. Borowieckiej.
 7. Praca plastyczna przy piosence „Tęcza” – dzieci wykonują wg własnego pomysłu pracę plastyczną z motywem przewodnim tęczy.

Cele ogólne:

 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody;
 • stymulowanie mowy;
 • rozwijanie słownika czynnego;
 • rozwijanie motoryki małej;
 • stwarzanie okazji do wykonywania pracy przestrzennej zgodnie z instrukcją;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • utrwalenie nazw kolorów tęczy;
 • poszerzanie słownika o nowe pojęcia;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych

załączniki:

kolory tęczy - opowiadanie pierwsze-oznaki-wiosny - karta pracy Œpiosenka Tęcza