• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Propozycje zabaw dla Jagódek – 25.03.2020r

  • -

Propozycje zabaw dla Jagódek – 25.03.2020r

  1. Słuchanie wiersza „Słońce i deszcz” (doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu)

Słoneczko świeci, świeci, świeci,
na pola, lasy i dzieci,
które biegają i skaczą
i deszczu dziś nie zobaczą.

Deszcz pada, pada, pada,
na kwiaty w moim ogrodzie,
podlewa trawy zielony,
bo zieleń jest teraz w modzie.

  1. Omówienie wiersza – dzieci odpowiadają na pytania
  • Z ilu zwrotek składa się wiersz?
  • O czym opowiada pierwsza zwrotka?
  • O czym opowiada druga zwrotka?
  1. Dzieci mogą wykonać ilustrację do wiersza
  2. Zadanie na stronie 41