• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Propozycje zabaw dla Malinek – 23.03.2020r

  • -

Propozycje zabaw dla Malinek – 23.03.2020r

Nadchodzi wiosna – temat tygodnia

  1. Wspólne oglądanie książek i albumów przedstawiających przyrodę wiosną.
  • Ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody,
  • Wdrażanie do poszanowania książek, jako źródła wiedzy.
  1. Wiosna” – słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej.
  • Rozbudzanie zamiłowań do poezji (wiersz można nauczyć dzieci na pamięć)

 „Wiosna słodko uśmiechnięta

obudziła już zwierzęta,

ptakom gniazda zbudowała

 i potomstwo też im dała.

 Potem wiosna nasza miła,

ziemię całą ożywiła,

kwiatom kwitnąć rozkazała

 i roślinom zieleń dała.

Wreszcie chmurki przegoniła

 i słoneczko uwolniła,

 które świat ogrzewa mocno,

gdy powietrze pachnie wiosną.”