• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Propozycje zabaw dla Śliweczek – 25.03.2020r

  • -

Propozycje zabaw dla Śliweczek – 25.03.2020r

Co robić ze śmieciami? słuchanie wiersza „Przedstawienie” Małgorzaty Strzałkowskiej. Rozmowa kierowana, analiza procesu wywożenia śmieci, przedstawienie pomysłów na odzyskiwanie produktów,

Przedstawienie „

W klasie wielkie poruszenie.

Występują dziś na scenie

Ala, Ola, Ewa, Basia,

Kuba, Kazio, Staś i Kasia…

Na odpady nie ma rady.

Nie schowamy do szuflady

gór odpadów oraz śmieci.

Wiedzą o tym nawet dzieci!

Na odpady nie ma rady,

lecz nie płaczmy, bez przesady

aby na to coś zaradzić

trzeba z głową je gromadzić.

Segregujmy je dokładnie

zamiast wrzucać jak popadnie.

I od dzisiaj śmiećmy z głową,

nowocześnie, postępowo!

Czyś jest biedny, czy bogaty,

kładź oddzielnie szkło i szmaty,

i przedmioty metalowe,

i odpady plastikowe.

Recyklingu dobre duszki

prędko zrobią z puszek puszki,

buteleczki z buteleczek,

pudełeczka z pudełeczek…

A ze szmat, z makulatury

pism i książek całe góry!

Niech się wreszcie normą stanie

wtórne wykorzystywanie!

Jaś brwi zmarszczył, myśli, myśli…

Kupmy koszyk na ogryzki!

Próbę recyklingu zróbmy

i na jabłka je przeróbmy!

(Małgorzata Strzałkowska )

Źródło: M. Strzałkowska, „Raj na Ziemi czyli Rady nie od parady II”, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007, s. 31.

Dzieci odpowiadają na pytania: Co to znaczy śmiecić nowocześnie i postępowo? Dlaczego trzeba segregować śmieci? Z jakich materiałów możemy jeszcze raz skorzystać? Jak to zrobić? Czy recyklingiem naprawdę zajmują się dobre duszki? Do czego są potrzebne śmieciarki? Co się może stać, jeśli śmieciarki przestaną przyjeżdżać po śmieci?. Nauczyciel zwraca uwagę na konieczność okazywania szacunku osobom zajmującym się wywozem śmieci. Wspólnie przeanalizujcie i opiszcie kolejne etapy odbioru oraz przetwarzania odpadów. Spróbujcie ustalić, co można uzyskać z odzyskanych materiałów (np. z plastikowych butelek – wazony, doniczki, z rolek po papierze toaletowym – garaż dla zabawkowych samochodów).

Cel: dziecko

-wie, że niektóre odpady mogą być ponownie przetworzone na nowe rzeczy

– grupuje przedmioty według określonych kryteriów

-słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści, poprawnie buduje wypowiedzi

Potwór śmieciowy” – praca plastyczna, przestrzenna, łączenie różnych materiałów

Rodzic zachęca dziecko do stworzenia śmieciowych potworów z materiałów odzyskanych, np. rolek od papieru toaletowego, guzików, plastikowych butelek. Dziecko wykonuje swoją pracę starając się wykorzystywać jak najwięcej produktów. Próbuje znaleźć inne zastosowania dla niepotrzebnych przedmiotów. Następnie dziecko nadaje swojemu dziełu nazwę.

Środki dydaktyczne: surowce wtórne, np. rolki po papierze toaletowym, plastikowe naczynia, pojemniki, folia, gazety, kleje, taśmy, guzik itp.

Cel: dziecko

-dzieli się swoimi pomysłami

-wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw konstrukcyjnych

– nazywa swoje wytwory

Udanej zabawy!

Wychowawczynie 😊