• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Boróweczki

 • -

Treści programowe marzec – Boróweczki

Treści programowe na marzec

Tydzień 1   Ziemia nasza planeta

 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami zjawisk przyrodniczych , dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi  w środowisku przyrodniczym
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10
 • wyrażanie rozumienia świata, zjawisk, rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych

Tydzień 2  Życie na naszej planecie

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi
 • utrwalanie poznanych pojęć  dotyczących zjawisk przyrodniczych dotyczących życia zwierząt , roślin , ludzi  w środowisku przyrodniczym
 • utrwalanie zapisu graficznego poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach

Tydzień 3 Kosmos – co to takiego ?

 • klasyfikowanie obrazków ze wg. na kształt
 • przyporządkowanie określonej cyfry do oznaczenia właściwej liczebności zbioru
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • rozwijanie umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby

Temat 4 Duzi i mali obrońcy przyrody

 • układanie rytmów z przedmiotów , rozróżnianie i utrwalanie podstawowych figur geometrycznych
 • odpowiadanie na pytania , rozwiązywanie zagadek
 • poznanie sposobów segregowania śmieci , spostrzeganie procesów związanych z oczyszczaniem wody
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi
 • rozwijanie matematycznego myślenia