• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Jagódki

 • -

Treści programowe marzec – Jagódki

Treści programowe realizowane w marcu 2020

Tydzień I  „Zwierzęta egzotyczne”

 • doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i opinii
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych
 • zapoznanie z wyglądem cyfry 9
 • rozwijanie umiejętności językowych
 • kształtowanie umiejętności połączenia dźwięku z ruchem

Tydzień II „ Szukamy wiosny – przedwiośnie”

 • zapoznanie ze znakiem graficznym litery g,G
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • wzbogacanie wiedzy na temat roślin
 • doskonalenie umiejętności artykulacyjnych i grafomotorycznych
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Tydzień III „Czy to już wiosna”

 • kształcenie percepcji słuchowej
 • doskonalenie funkcji językowych
 • zapoznanie z wyglądem liczby 10
 • doskonalenie umiejętności czytania
 • dostrzeganie zmian charakterystycznych dla wiosny

Tydzień IV „Woda i słońce”

 • wprowadzenie drukowanej i pisanej litery w, W
 • doskonalenie myślenia matematycznego
 • utrwalenie znajomości cyfr
 • czerpanie radości z udziału w koncercie
 • zachęcanie do aktywności ruchowej