• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Truskawki

  • -

Treści programowe marzec – Truskawki

Treści programowe realizowane w marcu:

Temat tygodnia:
1. Ziemia- nasza planeta
-inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych
-dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
-wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym
2. Życie na naszej planecie
-wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin i ludzi w środowisku przyrodniczym
-doskonalenie umiejętności współpracy, planowanie, podporządkowanie się ustalonym zasadom
-poznanie zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych
-podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej
3. Kosmos co to takiego ?
-wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem
-klasyfikowanie obrazków ze względu na kształt
-przyporządkowywanie określonej cyfry do oznaczenia właściwej liczebności zbioru
-wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
4. Duzi i mali obrońcy przyrody
-poznanie pojęć dotyczących ochrony przyrody
-dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
-nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunku do przyrody i dbania o jej dobro
-spostrzeganie procesów związanych z oczyszczaniem wody
-rozwijanie twórczej wyobraźni przez interpretację plastyczną utworu muzycznego