• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Propozycje zabaw dla Śliweczek – 09.04.2020r

  • -

Propozycje zabaw dla Śliweczek – 09.04.2020r

Do deszczu pasuje… – zabawa w skojarzenia.

Dziecko siada na podłodze. Rodzic rzuca do niego piłkę, podając słowa, i prosi o udzielanie szybkich odpowiedzi, które kojarzą się z usłyszanymi słowami. Dziecko może podawać skojarzenia tylko wtedy, gdy złapie piłkę. Przykłady: parasol – deszcz, kałuża – kalosze, słońce – kapelusz.

Dziecko próbuje używać słów związanych z pogodą tak, aby skojarzenia się nie powtarzały. Dla ułatwienia można przygotować ilustracje związane z pogodą.

Cel: dziecko orientuje się w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

Zachęcamy do powtórzenia piosenki o pogodzie i wspólnego śpiewania https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q

Cel: Rozwijanie poczucie rytmu, uwrażliwia się na zmiany tempa,

doskonalenie umiejętności wokalnych

Jaka będzie jutro pogoda? – rozmowa kierowana.

Rodzic tłumaczy dzieciom, że większość zmian pogodowych wynika z ruchów powietrza – wiatru. Następnie czyta wiersz:

Panie Wietrze

Panie Wietrze,

panie Wietrze,

Czemu pan nie chodzi w swetrze?

Czemu pan udaje zucha,

Skoro sam pan chłodem dmucha?

Sam oziębia pan powietrze,

Oj, ostrożnie, panie Wietrze!

Gnając chmurki gdzieś na niebie,

Chce pan sam zaziębić siebie?

Jednak lepiej, panie Wietrze,

O tej porze chodzić w swetrze.

Ani się pan sam spodzieje,

Jak pan siebie sam zawieje.

Liczka ma pan coraz bledsze,

panie Wietrze…

Ludwik Jerzy Kern Źródło: L.J. Kern, „Wiersze i wierszyki dla najmłodszych”, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2017, s. 10.

Rodzic zadaje pytania: Jak wygląda wiatr? Czy można go zobaczyć? Kiedy wiatr jest nam potrzebny? Kiedy może być groźny? Czy wiatr można usłyszeć? Czy można go posmakować, dotknąć, poczuć na skórze? Od czego zależy temperatura wiatru?. W celu wytłumaczenia ruchu powietrza prezentuje działanie wiatraka elektrycznego tak, aby dzieci mogły doświadczyć, poczuć podmuch wiatru i zweryfikować swoje odpowiedzi.

Cel: dziecko słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat, posługuje się pojęciami związanymi z pogodą.

Miłej zabawy 😊

Wychowawczynie 😊