• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Informacja dla Rodziców

  • -

Informacja dla Rodziców

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/201/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 10 kwietnia 2020r.  zwalnia się rodziców z wnoszenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku Gminnym na czas zawieszenia funkcjonowania placówki tj. od 16 marca 2020r do czasu uruchomienia placówki.