• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Propozycje zabaw dla Śliweczek – 06.04.2020r

  • -

Propozycje zabaw dla Śliweczek – 06.04.2020r

Dotknij czegoś, w kolorze… – zabawa doskonaląca znajomość kolorów i orientację w przestrzeni.

Dziecko spaceruje swobodnie po domu. Na hasło: Dotknij czegoś, co jest niebieskie – jak najszybciej stara się dotknąć przedmiotu w tym kolorze. Dziecko nazywa przedmioty, np.: klocek na stole jest niebieski, wózek w kąciku lalek jest niebieski, morze na obrazku jest niebieskie. Po zrealizowaniu zadania dziecko wraca do dalszego spaceru i czekają na wywołanie następnego koloru.

Cel: dziecko uczestniczy w zabawie ruchowej, prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela, określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

Jaka będzie pogoda? – rozmowa na temat prognozy pogody, wykonanie kalendarza pogody 😊

Rodzic prezentuje dziecku prognozę pogody w TV lub internecie, może ją nagrać (pogoda z dnia poprzedniego, dzisiejsza i na najbliższe dni). Zadaje pytania: Skąd wiadomo jaka będzie pogoda? Co zostało zapowiedziane na najbliższe dni? Kto zajmuje się przewidywaniem pogody? Czy prognozy zawsze się sprawdzają?. Dziecko odpowiadają na pytania rodzica. Wspólnie przypominają sobie nazwy kolejnych dni tygodnia oraz symbole charakterystycznych zjawisk pogodowych. Dokładnie opisują i omawiają znaczenie symboli pogody. Wspólnie ustalają, czy prognoza na dziś się sprawdziła. Następnie dzieci wykonują kalendarze z prognozą pogody na najbliższy tydzień, korzystając z dostępnych prognoz. Pozostawiają w kalendarzach miejsce na dorysowanie lub doklejenie własnych spostrzeżeń. Środki dydaktyczne: nagranie prognozy pogody, materiały do wykonania kalendarza pogodowego: papier, flamastry, symbole słońca, deszczu, chmur, śniegu

Cel: dziecko poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska, zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne, samodzielnie lub we współpracy tworzy proste oryginalne kompozycje przestrzenne z pasujących do siebie elementów, planuje i organizuje własną pracę

Proponujemy wykonanie własnego kalendarza i znaczków z pogodą 😊