• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Gmina Kołbaskowo zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „U sługi restauracyjne – żywienie w Przedszkolu Publicznym oraz Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu, gmina Kołbaskowo”