• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Otwarcie przedszkola od 25.05.2020r – w ograniczonym zakresie

  • -

Otwarcie przedszkola od 25.05.2020r – w ograniczonym zakresie

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2020 r. otwieramy nasze przedszkole.
Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia. Między innymi w ilości przyjmowanych pod opiekę dzieci.

Jesteśmy w stanie uruchomić 8 grupy w każdej po 11 dzieci. Dlatego jesteśmy zmuszeni do weryfikacji zgłoszeń.

Zgodnie z wytycznymi

pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzic jest zobowiązany do złożenia podpisanych oświadczeń, które są załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przecławiu z dnia 18 maja 2020 r.

Do pobrania w plikach poniżej.
Należy te oświadczenia wydrukować, podpisać i  przesłać skanem lub zdjęciem na adres mailowy
sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl

Prosimy również obowiązkowo  zapoznać  się z Procedurami zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu w okresie stanu epidemii.
Dostępne w plikach poniżej.

Prosimy o dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji w kontekście możliwości zapewnienia dziecku opieki, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zachorowań zarówno dzieci jak i wszystkich osób dorosłych, które będą miały z nimi kontakt.  

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu

 

Zarządzenie nr 14 /2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przecławiu

z dnia 18 maja  2020r.

w sprawie: wprowadzania procedur w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się procedury w czasie stopniowego przywracania funkcjonowania przedszkola podczas epidemii   COVID-19   w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu w sposób ustalony w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1: „Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Przecławiu”.

Załącznik nr 2: „Wewnętrzna procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu”.

Załącznik nr 3: „Wewnętrzna procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci Przedszkola Publicznego w Przecławiu.”

Załącznik nr 4 : „Wewnętrzna procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu.”

Załącznik nr 5: „Wewnętrzna procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie Przedszkola Publicznego w Przecławiu”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Procedura-bezpieczeństwa-Przedszkola - 19.05.2020 r.

 

Zał. 1 Oświadczenie - Załacznik nr 1

 

Zał 2 Oświadczenie - Załacznik nr 2

 

Zał. 3 Informacja dla rodzica w sprawie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka - Załącznik 3

 

Postępowanie-w-przypadku-podejrzenia-zakażenia - 19.05.2020 r.

 

Procedury-szybkiej-komunikacji-z-rodzicami - 19.05.2020 r.

 

Procedury-przyprowadzania-i-odbioru-dziecka-wyłącznie-przez-rodzica - 19.05.2020 r.

 

Procedury-przebywania-dzieci-na-świeżym-powietrzu - 19.05.2020 r.