• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Rusza nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu

  • -

Rusza nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu

Szanowni Państwo,
Rusza nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu

W dniach 10– 15 czerwca – Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w przypadku chęci kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku, zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuowaniu opieki i edukacji w żłobku.
16 czerwca 2020 r. rozpocznie się nabór na wolne miejsca do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.

Rodzice, składają wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poprzez stronę naboru https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek/ 

Wydrukowany, podpisany wniosek wraz ze skanem załączników należy przesłać w systemie elektronicznym na stronie naboru tj. https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek/ 

W związku z panującą epidemią proszę nie dostarczać oryginałów dokumentów do żłobka. Wszystkie dokumenty należy załączyć na stronie internetowej naboru.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres e-mail zlobek@kolbaskowo.pl

Wnioski składa się w terminie od 16 czerwca do 26 czerwca.

Warunki i kryteria rekrutacji na rok szkolny na 2020/2021 określa REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA GMINNEGO W PRZECŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA GMINNEGO W PRZECŁAWIU na rok szkolny 2020/2021

10 czerwca – 15 czerwca – Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w przypadku chęci kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku, zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuowaniu opieki i edukacji w żłobku.

16 czerwca – 26 czerwca – Rekrutacja do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu. Rodzice, składają wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym (wniosek wraz załącznikami (skan lub zdjęcie) składamy elektronicznie na stronie naboru tj. https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek

2 lipca – opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu na rok szkolny 2020/2021 na stronie internetowej naboru oraz bramie wejściowej do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.