• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Otwarcie przedszkola od 1.09.2020r

  • -

Otwarcie przedszkola od 1.09.2020r

Szanowni Rodzice,

Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przecławiu nr 19/2020 z dnia  27.08.2020r – Rodzic jest zobowiązany do złożenia do dnia 1 września włącznie, następujących dokumentów:

PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 1 -Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

PLIK DO POBRANIA:

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Rodzica -Opiekuna prawnego

Powyższe dokumenty należy wydrukować, podpisać i złożyć w miejscu pomiaru temperatury lub w sekretariacie przedszkola w dniu 1 września.

Ponadto, osoby upoważnione do odbioru dziecka – odbierające je sporadycznie z przedszkola, zobowiązane są do każdorazowego wypełnienia odrębnego Oświadczenia osoby upoważnionej do odbioru dziecka uczęszczającego do przedszkola, który stanowi Załącznik nr 1 do Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola Publicznego w Przecławiu:

PLIK DO POBRANIA:

Oświadczenie osoby upowaznionej do odbioru dziecka uczęszczajacego do przedszkola

 

Prosimy również obowiązkowo zapoznać się z Procedurami zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu w okresie stanu epidemii.

Dostępne w plikach poniżej

 Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu

Procedura-bezpieczeństwa-Przedszkola 27.08.2020r

 

Postępowanie-w-przypadku-podejrzenia-zakażenia 27.08.2020r

 

Procedura-szybkiej-komunikacji-z-rodzicami 27.08.2020

 

Procedury-przyprowadzania-i-odbioru-dziecka-wyłącznie-przez-rodzica-27.08.2020

 

Procedury-przebywania-dzieci-na-świeżym-powietrzu 27.08.2020